Havredal Gårdbutik er etableret i 2019

Havredal Gårdbutik er etableret med tilskud under LAG-indsatsen, som har til formål at fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via etablering og udvikling af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.
Det faldt så fint i tråd med butikkens formål; nemlig at give lokale og forbipasserende en reel mulighed for at købe friske, lokalproducerede og økologiske levnedsmidler, og være til inspiration for en sund ernæring. Samtidigt giver det mulighed for at beskæftige borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og samtidigt skaffe praktikpladser lokalt til unge fra Havredal Praktiske Uddannelser.

Vi er en socialøkonomisk afdeling under Havredal Praktiske Uddannelser. Butikken passes af elever fra Havredal Praktiske Uddannelser i samarbejde med skolens personale. Det giver meningsfyldt arbejde til et antal udfordrede flexjobbere, der får en ny chance på arbejdsmarkedet, og det giver eleverne en autentisk arbejdsplads med praktiske opgaver som bidrager til deres uddannelse. 

Havredal Praktiske Uddannelser er en selvejende institution. Projektet er oprettet i samarbejde mellem foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem og Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland.

Målgruppe

Målgruppen for Havredal er unge med særlige behov i alderen 16-25 år. De unge er ofte bogligt svage og har typisk generelle indlæringsvanskeligheder. Enkelte har også en opmærksomhedsforstyrrelse, en udviklingsforstyrrelse eller mildere psykiske vanskeligheder. Tilbuddet er ikke for kriminelle, misbrugere eller unge, der har behov for døgndækning.

Målsætning

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til. Målsætningen er desuden at klargøre eleven til arbejdsmarkedet på de rette vilkår samt at sikre eleven en bolig, der matcher dennes behov med særligt fokus på et socialt og professionelt netværk og et aktivt og meningsfuldt fritidsliv.

Scroll to Top

TILMELD NYHEDSBREV

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.